Pícní travní směsi - BIO

Travní směsi Travaman pro váš koncept zeleného krmení 
Trvalé travní porosty představují s osetou plochou více než jednoho milionu hektarů zdaleka největší zemědělskou plodinu v celé zemi. Využití travních porostů se velmi liší. Zastoupena je celá škála využití, od nízké užitné hodnoty plochy až po intenzivní, vysoce výkonné travní porosty pro výrobu travní senáže. Naše různé programy tvorby směsí nabízejí správné řešení pro každý praktický požadavek. Rozsáhlé zkušenosti ze šlechtění, výzkumu, testování, z oficiálních rad a z praxe přispívají k neustálému zlepšování receptur travních směsí. Příkladem může být nabídka nové exkluzivní odrůdy festulolia Nerez, který vám představujeme jako letošní novinku. Odrůda vyniká vysokým výnosem zelené a suché hmoty, jedná se o nejvýkonnější odrůdu daného typu. Je velmi vytrvalá a odolná sešlapávání. Hlavní předností, kterou předčí konkurenční odrůdy, je vynikající rezistence rzím. Využijte zdarma odborných znalostí našich poradců pro travní porosty k nalezení optimálního řešení pro vaše podnikání.