Směs CHKO - Typ balení: velkoobjemový vak 300kg

Směs CHKO - Typ balení: velkoobjemový vak 300kg


Druhově bohatá, balení 20kg pytel nebo VOV 300kg Více

Balení: 300 kgVýrobce: AGROKOP HB s.r.o.Kód produktu: 10004981 Doprava a platba

32 400 Kč bez DPH 108 Kč bez DPH/kg
Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Skladem
balení

Druhově bohatá, balení 20kg pytel nebo VOV 300kg Více

Balení: 300 kgVýrobce: AGROKOP HB s.r.o.Kód produktu: 10004981 Doprava a platba

25-30kg/ha
zelená píce, senáž, seno
louky, pastviny, meze, lesní lemy, stepi, extenzivně využívané pozemky, sušší lokality

  • travinobylinná krajinná směs vhodná k zatravňování orné půdy, k obnově a přísevům druhově chudých travnatých ploch na území chráněné krajinné oblasti
  • osivo většiny odrůd a druhů pochází z tuzemské produkce, je známé a ověřené, zapsané v Seznamu doporučených odrůd ČR
  • ve směsi nejsou použiti kříženci a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí
  • vícedruhová pestrá směs zajistí stabilitu a plastičnost k různým půdním či klimatickým podmínkám, je určená pro dlouhodobé extenzivní využití
  • podíl jetelovin umožní použít směs na plochy dlouhodobě neobhospodařované s nekvalitní půdou bez živin, později z porostu odstoupí
  • zastoupení jílku vytrvalého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu
  • Směs chráněná krajinná oblast byla schválena a úspěšně vyseta na území CHKO České středohoří a CHKA Žďárskjé vrchy
  • dostupné v pytlích a velkoobjemových vacích

Druh

Podíl

Odrůda

Ovsík vyvýšený

10 %

Median, Rožnovský

Kostřava luční

18 %

Pastorela

Lipnice luční

10 %

Balin

Kostřava červená

15 %

Tagera

Srha laločnatá

10%

Zora

Jílek vytrvalý

18%

Tribal

Jetel luční

10%

Vltavín, Suez

Jetel plazivý

3%

Jura

Bojínek luční

6%

Comer