O nás

AGROKOP HB s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která působí na trhu více než 25 let. Již od počátku činnosti bylo naším cílem poskytovat komplexní služby jak zemědělským podnikům, tak i soukromým zemědělcům v co nejvyšší kvalitě za přijatelnou cenu.
V souladu s touto filozofií postupně rozšiřujeme a zároveň zkvalitňujeme portfolio služeb, jež nabízíme zemědělské prvovýrobě. Jeden z hlavních oborů naší činnosti představuje množení osiv pro zemědělce. Celý proces množení, zpracování a uvádění na trh podléhá přísnému vnitřnímu a vnějšímu řízení kvality. Nedílnou součástí našich služeb je také laboratorní rozbor osiv.

Cena dodávaného osiva v běžně odebíraném množství zahrnuje také cenu dopravy k zákazníkovi.

V současné době poskytujeme následující služby včetně odborného poradenství a profesionálního servisu:

  • výroba a obchod s osivy, komplexní informace a poradenství při výběru odrůdy či hybridu 
  • množení osiv trav, meziplodin a dalších plodin včetně poradenství v oblasti agrotechnických zásahů
  • výživa a ochrana rostlin, včetně dodávek pesticidů a hnojiv
  • dodávky obalových materiálů do zemědělství – pytle, vaky, folie, silážní plachty
  • obchod s rostlinnými komoditami na trhu v České republice i v rámci Evropské unie
  • chemické přípravky pro živočišnou výrobu
  • čištění a moření osiv, čištění hořčice, máku, kmínu, trav a dalších semen na ČSO Bobrová

Přísev travního porostu

Přísevy travních porostů

V České republice je téměř milion ha trvalých travních porostů, které jsou využívány z převážné části extenzivně. Vzhledem k tomu, že ročně ubývá až 20 000 ha kvalitní zemědělské půdy, představuje intenzivní využívání travních porostů nejjednodušší možnost nárůstu produkce hmoty. Tu pak lze použít v bioplynových stanicích nebo jako hodnotné krmení pro dobytek, zejména dojnice.