Meziplodinové směsi - Typ balení - papírový pytel 20kg

KOMPLEXNÍ SMĚSI pro nové dotační tituly

  • Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO)
  • Režimy pro klima a životní prostředí - celofaremní ekoplatba
  • Pravidla podmíněnosti plateb