Meziplodinové směsi - AGROKOP HB s.r.o.

KOMPLEXNÍ SMĚSI pro nové dotační tituly

  • Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO)
  • Režimy pro klima a životní prostředí - celofaremní ekoplatba
  • Pravidla podmíněnosti plateb