Meziplodinové směsi - Dotace na neprodukční plochy

KOMPLEXNÍ SMĚSI pro nové dotační tituly

  • Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO)
  • Režimy pro klima a životní prostředí - celofaremní ekoplatba
  • Pravidla podmíněnosti plateb