Garantujeme 20× méně šťovíku než v běžném osivu!

Každý rok stejný obrázek. Na loukách, pastvinách a polích se čím dál častěji objevují rostliny šťovíku širokolistého. Mnozí nad tím mávnou rukou s tím, že semena šťovíku pravděpodobně leží v půdě již delší dobu. Jiní zase vidí příčinu ve statkových hnojivech či opožděné sklizni. Každý má své zrnko pravdy, přičemž zmínit je třeba hlavně normy. Kvůli nim při nákupu uznaného osiva jetele můžete zaplatit i za nechtěný šťovík. V praxi to znamená, že při výsevu 20 kg jetele na jeden hektar si můžete zasít až 4 000 kusů tohoto plevele! Sice není o co stát, ale my máme řešení. Už několik let vyrábíme osivo jetele lučního podle švýcarské normy VESKOF, která nic neodpouští. V 200 g osiva se podle této normy mohou objevit maximálně dva kusy šťovíku. To je dvacetinásobný úbytek oproti běžně dodržovanému standardu. 

A to se rozhodně počítá, protože širokolisté šťovíky jsou velmi agresivní rostliny, které z polí vytlačují kulturní trávy i jeteloviny. Tím snižují nejen výživovou hodnotu píce, ale i její stravitelnost. Taková píce totiž znehodnocuje krmnou dávku, neboť obsahuje vysoké množství tříslovin, alkaloidů a kyseliny šťavelové. A to není zdaleka poslední nepříjemnost. Díky nadměrnému obsahu vody navíc šťovík způsobuje i celou řadu technologických problémů při výrobě senáže. Nežádoucím zaplevelením totiž dochází k odčerpávání vody, která potom chybí při výživě kulturních trav a jetelovin. Šťovíkům se zejména daří na vlhčích loukách a pastvinách. Jeho likvidace se pak neobejde bez nasazení herbicidů. To je přitom velmi nákladné i náročné a v případě ekologicky hospodařících farem rovnou nemožné. Všem těmto problémům lze však předejít, a to za použití osiv TRAVAMAN, která vám pomohou vyhrát boj se šťovíkem. Navíc se vyznačují vysokou krmnou hodnotou, vysokým výnosem a dalšími vlastnostmi, které ocení každý hospodář. 

Doporučené produkty6